قدرت دخترونتو دست کم نگیر

ما دختر هستیم دخترایی قوی🦋💪 We are girls and we are strong

قدرت دخترونتو دست کم نگیر

ما دختر هستیم دخترایی قوی🦋💪 We are girls and we are strong

سلام قهرمان زندگی خودت 🙂💪
من اینجام تا با کمک هم بتونیم انقدر قوی بشیم که هیچکسی نتونه باعث از بین رفتن هدف و پیشرفتت بشه ...‌‌اونقدر قدرتمند که وقتی میری جلوی آینه به خودت افتخار کنی و از جنسیتت راضی باشی ... بهت قول میدم همه چی درست میشه فقط باید خودتو باور کنی 😉

بایگانی
۲۱
خرداد

「تو تنها کسی هستی که بهتر از هرکسی 

خودتو میشناسی, بیشتر از هرکسی همیشه

 همپای خودت بودی، بیشتر از هر کسی 

کنار خودت بودی؛ پس منتظرنباش کسی 

پیدابشه و دوستت داشته باشه,خودتو 

باورکن و توانایی هاتو ببین و عاشقه کسی 

باش که هر روز صبح تو آینه میبینی که داره 

قوی تر از قبل ادامه میده و ازش تشکر کن 

که با تموم وجودش کنارته」

••🌈🧡••

. You are the only one who is better than anyone

 You know yourself, more than anyone ever

  You were on your own, more than anyone

 You were by your side; So don't wait for anyone

 Find and love you, yourself

 Believe and see your ability and love someone

 Be that you see it in the mirror every morning

 He continues stronger than before and thank him

 Who is by your side with all his being 」

 •• 🌈🧡 ••

  • nargess melli
۲۱
خرداد

من لایق بهترین ها هستم 

تا وقتی به موفقعیت هام نرسم 

دست از تلاش بر نمیدارم

••💪😌••

I deserve the best I will not stop trying until I succeed •• 💪😌 ••

  • nargess melli
۱۹
خرداد

یه لطفی در حق خودت بکن،

یادبگیر که چجوری بگی «نه».⠀

بدون اینکه ذره‌ای احساس کنی که باید دلیلش رو توضیح بدی! ⠀wink

⠀Do yourself a favor,⠀

Learn how to Say No. ⠀

Without feeling like you need to explain why!⠀wink

  • nargess melli
۱۹
خرداد

 

• به خودت قول بده هیچوقت به کسایی که بهت لطمه زدن و قلبتو شکوندن برنگردی.

 

• به خودت قول بده هیچوقت به کسی که دوسِت داره، قول یا امید الکی ندی.

 

• به خودت قول بده که هیچوقت فقط به کلام دیگران اعتماد نکنی.

 

• به خودت قول بده که هیچوقت بخاطر منافع یا خودخواهی به کسی لطمه نزنی.

 

• به خودت قول بده که اول از هرچیز و هرکسی به فکر خودت باشی، به فکر حالِ خوب خودت باشی.

 

﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

 Promise yourself never to go back to those who hurt you and broke your heart

 

 Promise yourself Never to promise or hope to someone you lov

 

 • Promise yourself that you will never trust only the words of other

 

 Promise yourself never to hurt anyone out of selfishness or selfishnes

 

 Promise yourself to think of yourself first and foremost, to think of yourself wel

 

 

  • nargess melli
۱۷
خرداد

Milions of people can believe in you, and yet none of it matters if you don't believe in yourself.heart

میلیون ها آدم میتونن باورت داشته باشن، اما هیچ کدوم مهم نیستن  اگه خودت، خودت رو باور نداشته باشى.heart

  • nargess melli
۱۷
خرداد

میدونی قوی بودن از کجا شروع میشه؟

 از اونجایی که شروع میکنی به خط زدنِ

 تک تک آدمایی که مناسبت نیستن

بدون ترس از تنها شدن! smiley

?Do you know where being strong starts

 From where you start drawing

 Every single person who is not appropriate

 smiley!No fear of being alone

  • nargess melli